Privacybeleid

Robens.de is eigendom van 
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Denemarken

Algemeen
Het privacybeleid gaat over de verwerking van persoonlijke gegevens en beschrijft hoe Robens.de informatie over u verzamelt en verwerkt.
Het privacybeleid is van toepassing op de informatie die u ons verstrekt of die wij via Robens.de verzamelen wanneer u de site bezoekt.
Oase Outdoors ApS is gegevensverantwoordelijke voor uw informatie.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens op Robens.de
Als u Robens.de bezoekt, verzamelen wij informatie over u. Het gaat daarbij om informatie over het type browser dat u gebruikt, welke zoektermen u op de site gebruikt, uw IP-adres en informatie over uw computer met betrekking tot het optimaliseren van de conversie op de site en het uitvoeren van doelgerichte marketing. 

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw informatie gebruikt om u e-mail te sturen met informatie over onze producten en over kamperen in het algemeen en directe marketing. 

De basis voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
We verzamelen de bovenstaande persoonlijke gegevens omdat dat ons in staat stelt de functionaliteit en de structuur van de site te verbeteren en u relevante producten aan te bieden. 
We gebruiken uw IP-adres om ervoor te zorgen dat u op de site voor het juiste land terechtkomt. We verzamelen uw naam en e-mailadres zodat we ons aan onze afspraken met u kunnen houden.

Gebruik door gegevensverwerkers
Wij maken gebruik van externe bedrijven voor onder andere het technische beheer van de site, het verzenden van gerichte marketing (inclusief retargeting), het verbeteren van de site, analyse en statistiek. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en volgen de instructies die ze van ons als gegevensverantwoordelijke krijgen. Gegevensverwerkers mogen geen gegevens gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de overeenkomst met ons, en zijn op dit punt onderworpen aan vertrouwelijkheid.
Met alle externe bedrijven die wij als gegevensverantwoordelijke gebruiken, hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.

Uw rechten
Als gegevensverantwoordelijke moeten wij u informeren over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Recht op inzage
U hebt op elk moment het recht om schriftelijk informatie op te vragen over welke informatie wij over u hebben vastgelegd, de doeleinden van de registratie, welke categorieën persoonsgegevens en welke ontvangers van informatie er eventueel zijn, evenals informatie over waar de informatie vandaan komt. 
U hebt recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt hebben, neemt u schriftelijk contact op met onze serviceafdeling. Volg hiervoor de link onderaan op deze pagina.

Recht op correctie
U hebt recht op correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf. Als u fouten opmerkt in de informatie die wij over u hebben geregistreerd, neem dan schriftelijk contact met ons op zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.

Recht op verwijdering
U hebt in sommige gevallen het recht om alle of sommige van uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

Recht om verwerking te beperken tot opslag
In bepaalde gevallen hebt u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken tot de daadwerkelijke opslag ervan. Dat is bijvoorbeeld het geval als u denkt dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn.

Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht alle persoonlijke gegevens aangeleverd te krijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door machines leesbare indeling en hebt het recht uw gegevens mee te nemen naar een andere gegevensverantwoordelijke.

Recht op bezwaar
U kunt op elk moment, om bijzondere redenen, bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen om de functionaliteit en de structuur van de site te verbeteren
U kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met directe marketing.
Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben wij niet langer het recht om de gegevens te verwerken, tenzij wij legitieme redenen voor voortzetting van de verwerking kunnen aantonen.

Recht op het intrekken van toestemming. 
Als u afzonderlijke toestemming hebt gegeven, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Recht om te klagen. 
U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Denemarken.

Verwijdering van persoonlijke gegevens
Als u onze website gedurende een periode van 1 jaar niet gebruikt, verwijderen wij automatisch de informatie die wij over u hebben geregistreerd.
Gegevens die zijn verzameld in verband met uw aanmelding voor onze nieuwsbrief en daarmee onze mogelijkheid om u via e-mail of sms marketingmateriaal te sturen, worden verwijderd zodra u zich afmeldt, tenzij wij het recht hebben om door te gaan met de verwerking.

Veiligheid
Onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen garanderen dat persoonlijke gegevens niet per ongeluk of illegaal verloren gaan of worden vernietigd, gewijzigd of aangetast, en dat ze niet ongeoorloofd worden openbaargemaakt of worden misbruikt.
Alleen werknemers die echt toegang moeten hebben tot uw persoonlijke gegevens om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot de gegevens.

Contactinformatie
Oase Outdoors ApS is gegevensverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld via Robens.de

Met vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met: 
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Denemarken
Tel.: +45 7022 8500
Email: info@oase-outdoors.dk

Wijzigingen in het privacybeleid
We hebben altijd het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Als er wijzigingen worden aangebracht, wordt u hiervan op de hoogte gebracht bij uw volgende bezoek aan de site.

Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20-5-2018