Personuppgiftspolicy

Robens.de ägs av 
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danmark

Allmänt
Personuppgiftspolicyn omfattar behandling av personuppgifter och beskriver hur Robens.de samlar in och behandlar din information.
Personuppgiftspolicyn gäller för den information du lämnar till oss eller som vi samlar in via Robens.de när du besöker webbplatsen.
Oase Outdoors ApS är registeransvarig för din information.

Insamling av personuppgifter på Robens.de
När du besöker Robens.de samlar vi in uppgifter om dig. Det är uppgifter om din webbläsare, vilka sökord du använder på webbplatsen, din IP-adress och information om din dator med syfte att optimera konvertering av webbplatsen samt utföra målinriktad marknadsföring. 
Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev används din information för att skicka e-post om våra produkter, om camping i allmänhet, samt direkt marknadsföring. 
Underlag för insamling av personuppgifter
Ovanstående personuppgifter insamlas för att vi ska kunna förbättra funktioner på webbplatsen samt webbplatsens funktion samt kunna erbjuda dig relevanta produkter.
Din IP-adress använder vi för att se till att du hamnar på sidan för rätt land. Namn och e-postadress samlas in så vi kan uppfylla vårt avtal med dig.

Användning av registerförare
Vi använder externa företag för att hantera den tekniska driften av webbplatsen, för utskick av målinriktad marknadsföring (bl.a. retargeting), för förbättring av webbplatsen, analys och statistik. Dessa företag är registerförare och följer våra instruktioner som registeransvariga. Registerförare får inte använda information för andra ändamål än vårt avtal specificerar och har ingått sekretessavtal om denna information.
Ett registerföraravtal har ingåtts med alla externa företag vi använder som registerförare.

Dina rättigheter
Som registeransvariga måste vi informera dig om behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till information
Du har rätt att när som helst skriftligen begära att få veta vilken information vi har registrerat om dig, vad informationen används till, vilka kategorier av personuppgifter det gäller, information om eventuella mottagare av informationen samt varifrån informationen härstammar. 
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har registrerat om dig. Om du vill ha information om de personuppgifter vi registrerat om dig skickar du en skriftlig begäran till vår kundservice genom att följa länken i sidfoten.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Om du upptäcker att det finns fel i den information vi registrerat om dig ber vi dig att kontakta oss skriftligen så att vi kan korrigera informationen.
Rätt till radering.
Du har under vissa förutsättningar rätt att få ta bort alla eller vissa personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av din information begränsas till endast lagring. Det kan t.ex. gälla om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra denna information till annan registeransvarig.

Rätt att göra invändningar
Du kan när som helst, av giltiga skäl, invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in för att förbättra webbplatsen och dess funktioner.
Du kan även när som helt invända mot vår behandling av dina personuppgifter när det gäller direkt marknadsföring.
Om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter har vi inte längre rätt att behandla informationen om vi inte kan visa att vi har laglig rätt att fortsätta behandlingen.

Rätt att dra tillbaka samtycke
Om du gett ditt samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka detta samtycke. 

Rätt att klaga
Du kan när som helst lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Radering av personuppgifter
Om du inte använder vår webbsida under en period på 1 år så tar vi automatiskt bort den information vi har om dig.

Information som samlas in i samband med anmälan till vårt nyhetsbrev och därmed vår möjlighet att skicka reklam per e-post eller sms raderas när du säger upp dig från nyhetsbrevet, om vi inte har rätt att fortsätta behandlingen.

Säkerhet
Våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställer att personuppgifter inte tas bort, försvinner, ändras eller blir oanvändbara på grund av oaktsamhet eller olagliga handlingar, samt att de inte missbrukas eller kan användas av någon obehörig part.
Endast personal som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till informationen.

Kontaktinformation
Oase Outdoors ApS är registeransvariga för de personuppgifter som samlas in via Robens.de

Om du har frågor eller kommentarer om vår personuppgiftspolicy kan du kontakta 
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danmark
Tel.: +45 7022 8500
Email: info@oase-outdoors.dk

Ändringar av personuppgiftspolicy
Vi har rätt att när som helst ändra vår personuppgiftspolicy. Du informeras om ändringar nästa gång du besöker webbplatsen.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2018-05-20