• Wijzig de taal

Privacybeleid

Robens.de is eigendom van
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Denemarken

Algemeen
Het privacybeleid gaat over de verwerking van persoonlijke gegevens en beschrijft hoe robens.de informatie over u verzamelt en verwerkt.
Het privacybeleid is van toepassing op de informatie die u ons verstrekt of die wij via robens.de verzamelen wanneer u de site bezoekt.

Oase Outdoors ApS is gegevensverantwoordelijke voor uw informatie.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens op robens.de
Als u robens.de bezoekt, verzamelen wij informatie over u. Het gaat daarbij om informatie over het type browser dat u gebruikt, welke zoektermen u op de site gebruikt, uw IP-adres en informatie over uw computer met betrekking tot het optimaliseren van de conversie op de site en het uitvoeren van doelgerichte marketing.

Als u een product koopt op robens.de, verzamelen wij de volgende informatie over u: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en welke producten u koopt en eventueel retourneert. Deze informatie verzamelen wij om producten naar u te kunnen verzenden en om aan onze boekhoudkundige verplichtingen te voldoen.

Als u zich aanmeldt voor onze klantenclub en de bijbehorende nieuwsbrief, wordt uw informatie gebruikt om u e-mail te sturen met informatie over onze producten en over kamperen in het algemeen, aanbiedingen, speciale voordelen en directe marketing. Robens verwerkt persoonsgegevens om u nieuws en informatie over ons productassortiment te kunnen sturen via communicatiekanalen als e-mail, sms, telefoon, app-berichten, sociale media of communicatie-apps.
In verband met onze klantenclub, verzamelen wij informatie over u, zoals uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum en informatie over uw tent. We gebruiken deze informatie om uw aanmelding te beheren, u speciale voordelen aan te bieden en voor directe marketing – waarbij we u informeren over nieuwe producten, aanbiedingen en andere nieuwtjes en informatie.

Als u klant bent van robens.de of als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, sturen wij u uit serviceoverwegingen winkelmandjes die nog niet zijn gebruikt, tevredenheidsonderzoeken en gerelateerde producten en aanbevelingen.

U kunt uw goedkeuringen altijd in algemene zin of voor specifieke zaken intrekken en u kunt zich altijd afmelden voor eventuele nieuwsbrieven. Dit kan door in te loggen of rechtstreeks via e-mails.

De basis voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
We verzamelen de bovenstaande persoonlijke gegevens omdat dat ons in staat stelt de functionaliteit en de structuur van de site te verbeteren en u relevante producten aan te bieden.
We gebruiken uw IP-adres om ervoor te zorgen dat u op de site voor het juiste land terechtkomt. Bij betalingen registreren we IP-adressen zodat we die kunnen gebruiken bij een eventuele aangifte bij de politie wegens oplichting.

We verzamelen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zodat we ons aan onze afspraken met u kunnen houden.

Gebruik door gegevensverwerkers
Wij maken gebruik van externe bedrijven voor onder andere het technische beheer van de site, het verzenden van gerichte marketing (inclusief retargeting), het verbeteren van de site, analyse en statistiek en betalingen. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en volgen de instructies die ze van ons als gegevensverantwoordelijke krijgen. Gegevensverwerkers mogen geen gegevens gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de overeenkomst met ons, en zijn op dit punt onderworpen aan vertrouwelijkheid.

Met alle externe bedrijven die wij als gegevensverantwoordelijke gebruiken, hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.

Uw rechten
Als gegevensverantwoordelijke moeten wij u informeren over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Recht op inzage
U hebt op elk moment het recht om schriftelijk informatie op te vragen over welke informatie wij over u hebben vastgelegd, de doeleinden van de registratie, welke categorieën persoonsgegevens en welke ontvangers van informatie er eventueel zijn, evenals informatie over waar de informatie vandaan komt.

U hebt recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt hebben, neemt u schriftelijk contact op met onze serviceafdeling. Volg hiervoor de link onderaan op deze pagina.

Recht op correctie
U hebt recht op correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf. Als u fouten opmerkt in de informatie die wij over u hebben geregistreerd, neem dan schriftelijk contact met ons op zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.
Informatie over u die is verzameld in verband met uw aanmelding bij onze klantenclub, kunt u in de toekomst zelf corrigeren door in te loggen op uw gebruikersprofiel.

Recht op verwijdering
U hebt in sommige gevallen het recht om alle of sommige van uw persoonlijke gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u zich afmeldt bij onze klantenclub. Voor zover de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, zijn wij niet verplicht uw gegevens te verwijderen.

Recht om verwerking te beperken tot opslag
In bepaalde gevallen hebt u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken tot de daadwerkelijke opslag ervan. Dat is bijvoorbeeld het geval als u denkt dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn.

Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht alle persoonlijke gegevens aangeleverd te krijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door machines leesbare indeling en hebt het recht uw gegevens mee te nemen naar een andere gegevensverantwoordelijke als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen in verband met 1) uw aankoop van een product bij ons, 2) uw aanmelding bij onze klantenclub.

Recht op bezwaar
U kunt op elk moment, om bijzondere redenen, bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen om de functionaliteit en de structuur van de site te verbeteren

U kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met directe marketing.

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben wij niet langer het recht om de gegevens te verwerken, tenzij wij legitieme redenen voor voortzetting van de verwerking kunnen aantonen.

Recht op het intrekken van toestemming
Als u afzonderlijke toestemming hebt gegeven, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Recht om te klagen
U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Denemarken.
Verwijdering van persoonlijke gegevens

Als u onze website gedurende een periode van 1 jaar niet gebruikt, verwijderen wij automatisch de informatie die wij over u hebben geregistreerd. Om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder vereisten op het gebied van boekhoudwetgeving (5 jaar vanaf het einde van het boekjaar) en consumentenwetgeving (de 2-jarige garantie), kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens langere tijd opslaan.

Gegevens die zijn verzameld in verband met uw aanmelding voor onze nieuwsbrief en daarmee onze mogelijkheid om u via e-mail of sms marketingmateriaal te sturen, worden verwijderd zodra u zich afmeldt, tenzij wij het recht hebben om door te gaan met de verwerking.
Informatie die is verzameld in verband met uw aanmelding bij onze klantenclub, wordt automatisch verwijderd als u langer dan 3 jaar niet actief bent geweest. U wordt van tevoren via e-mail op de hoogte gebracht van onze intentie om uw klantclubgegevens te verwijderen, waarbij u de mogelijkheid krijgt te reageren als u niet wilt dat gegevens worden verwijderd.

Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief worden uw klantenclubgegevens automatisch verwijderd.
Veiligheid

Onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen garanderen dat persoonlijke gegevens niet per ongeluk of illegaal verloren gaan of worden vernietigd, gewijzigd of aangetast, en dat ze niet ongeoorloofd worden openbaargemaakt of worden misbruikt.

Alleen werknemers die echt toegang moeten hebben tot uw persoonlijke gegevens om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot de gegevens.

Contactinformatie
Oase Outdoors ApS is gegevensverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld via robens.de
Met vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Denemarken
Tel.: +45 69 15 20 18
E-mail: webshop_nl@robens.de

Wijzigingen in het privacybeleid
We hebben altijd het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Als er wijzigingen worden aangebracht, wordt u hiervan op de hoogte gebracht bij uw volgende bezoek aan de site.
Als u bent aangemeld bij onze klantenclub, wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in het beleid door informatie over uw geregistreerde e-mailadres te verzenden.

Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15-12-2018